Składka

Informacja o uiszczaniu składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej Uprzejmie informuję, że każdego członka Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” obowiązuje opłata składki rocznej w wysokości 40 zł za każdy rok. Podstawa prawna: Składki uiszcza się zgodnie z zapisem w §10, pkt 3. Statutu Stowarzyszenia.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto właściciela rachunku:

Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej

Nr konta: 39 8884 0004 2001 0031 9740 0001

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, ul. Opolska 12, 47-300 KRAPKOWICE

Z dopiskiem (tytułem): (Imię i nazwisko członka) Składka członkowska za rok …. (należy go wymienić, np. 2017).

Stopka

Copyright © 2017 Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo w Żyrowej